2001 දී ආරම්භ කරන ලද, "AAAA" ණය සුදුසුකම් සහිත ජාතික පළමු පන්තියේ ලොජිස්ටික් ව්‍යවසාය, +330 කාර්ය මණ්ඩලය සමඟ පැමිණේ.Shenzhen හි මූලස්ථානය වන Focus Global Logistics, ලොව පුරා අපගේ ඒකාබද්ධ සැපයුම් විසඳුම් හරහා One Stop Shop එකක් සැපයීමට හැකි කරමින් Guangzhou, Foshan, Jiangmen, Huizhou, Shanghai, Ningbo, Tianjin සහ Qingdao හි ඇයගේම ශාඛා සමඟ චීනයේ පියාපත් විහිදුවයි. .

අපි ගැන

ෆෝකස් ග්ලෝබල් සොයා ගන්න, දැන් අප අමතන්න